www.lokalagenda21.dk

På Miljø- og Energiministeriets hjemmeside findes oplysninger om lokal Agenda 21, som kan være til gavn for alle, der arbejder med eller interesserer sig for emnet.
Her præsenteres relevante nyheder og status for lokal Agenda 21 i Danmark. Derudover indeholder den dels forskellige basisoplysninger om baggrunden for lokal Agenda 21 og den kampagne, som ministeriet fører sammen med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen - og dels henvisninger til andre lokal Agenda 21-parter, nyttig litteratur samt diverse links til Agenda 21-relevante hjemmesider. De lokal Agenda 21-nyhedsbreve, der udgives som led i lokal Agenda 21-kampagnen lægges fast på hjemmesiden - ligesom andre udgivelser vil kunne findes i hele eller delvise udgaver
Database m. Agenda 21-projekter
En database er en central service på hjemmesiden, som har til formål at anvise gode eksempler på lokalt Agenda 21-arbejde. Eksemplerne, der spænder fra byggeri over naturbeskyttelse til social bæredygtighed er relativt kortfattet beskrevet. Det er tanken, at den kortfattede beskrivelse af de enkelte eksempler primært skal tjene som appetitvækker og at et mere tilbundsgående kendskab til projektet vil kræve en personlig kontakt. Til eksemplerne er der derfor knyttet kontaktpersoner, kontaktadresser og andre nødvendige oplysninger, som kan bruges til at få bedre indsigt i det enkelte projekt.
Databasen er udviklet som led i et fælles dansk/svensk samarbejde med Dansk Center for Byøkologi som konsulenter. Eksemplerne i basen er primært fundet frem af en række 'guldgravere', der alle er lokal Agenda 21-medarbejdere fra bl.a amter, kommuner og græsrodsorganisationer. Databasen har udover de danske eksempler en kobling til en lang række svenske eksempler på lokal Agenda 21-arbejde. Det er tanken, at en norsk database skal udarbejdes som led i et fælles skandinavisk projekt. Yderligere oplysninger om websiden, databasen eller lokal Agenda 21 kan fås hos:
Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen -
www.mem.dk/lpa
Højbro Plads 4,
1200 København K
Tlf.: 33 92 76 00 -
e-mail: la21@mem.dk