Fra tilskuer til deltager
- er titlen på en ny håndbog om metoder til borgerdeltagelse i byøkologi og Agenda 21
Lester Brown fra 'World Watch Institute' har sammenlignet miljøarbejdet, som det typisk ser ud i dag, med en sportsbegivenhed. Her sidder langt de fleste på tilskuerrækkerne og ser på en lille håndfuld spillere, der aktivt prøver at påvirke resultatet. Spørgsmålene er derfor: Hvordan kan vi styrke udviklingen af en bred og aktiv deltagelse hen i mod en social og økologisk bæredygtig udvikling? Hvordan får vi tilskuerne til at blive aktive deltagere? Håndbogen, der er bygget op som et opslagsværk, tager denne udfordring op og samler i alt 28 metoder til at styrke den folkelige deltagelse. Dertil er der en lang række eksempler, ideer og erfaringer som man kan inspireres af hvis man fx:
• vil skabe diskussion om Agenda 21 i kommunen
• vil sætte affald og forbrug på institutionernes dagsorden
• vil overveje at sætte lokale mål for bæredygtighed
• vil have borgerne i tale om den lokale natur
• vil have børnene med på banen
• er ved at opgive et projekt på grund af for mange konflikter
• er i tvivl om, hvordan man skal komme i gang
• har brug for inspiration til det lokale arbejde

Aktiv målgruppe

Håndbogens målgruppe er de aktive i byøkologiske centre, Agenda 21 grupper, boligområder og kommuner, samt grønne guider og en lang række andre personer og fora, der søger at oplyse, uddanne og inddrage borgere i de nødvendige forandringer hen imod et bæredygtigt samfund.

Forfattere til bogen er Birgitte Hoffmann og Jens Kofoed fra Faggruppen Byplan og Byøkologi på Danmarks Tekniske Universitet. Bogen udgives af Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Friluftsrådet, der selv samarbejder i projektet 'Det bæredygtige samfund' for at skabe engagement omkring Agenda 21 og bæredygtig udvikling i den brede befolkning og for at forankre Agenda 21 i den etablerede organisationsverden og i det officielle, politiske Danmark.
'Fra tilskuer til deltager' kan bestilles hos DN på tlf.: 39 17 40 00 - www.dn.dk eller
Friluftsrådet på tlf.: 33 79 00 79 - www.friluftsraadet.dk
Pris: 190,- kr. inkl. moms og porto.