Rids over nogle vigtige danske Agenda 21-møder siden Rio

I gang med den lokale Agenda 21, d. 10. - 12. februar 1995 på Brusgård produktionshøjskole, Randers. Ca. 100 deltagere. Mødet blev arrangeret af CIBU - Center for International Bæredygtig Udvikling, Landsforeningen for Økosamfund og Århus Amt.
 Rio2-Ugen - uge 22 1997 og Tager Danmark Rio alvorligt-konferencen d. 15. maj 1997, der blev arrangeret af 92-gruppen i anledningen af Rio+5 mødet i New York.

 En fælles Sag - national konference om Lokal Agenda 21, 30. marts 1998 på Hotel Hvide Hus, Køge. Et møde, der blev et tilløbsstykke med 700 tilmeldinger, hvoraf de 200 sidste måtte afvises. Mødet var arrangeret af Kommunernes Landsforening, Dansk Industri, Dansk Handel & Service, Dansk Familielandbrug, De danske Landboforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Miljø- og Energiministeriet.

Det Bæredygtige Samfund - Sådan kommer vi videre med Agenda 21 lokalt - Barrierer, visioner og handlinger. Fire Agenda 21-seminarer afholdt i oktober og november 1998 i fire forskellige amter. Seminarerne blev afholdt som fremtidsværksteder og var arrangeret af DN og Friluftsrådet.