Vi skal skabe billeder af fremtidens Danmark

Miljøjournalist Jonna Odgaard har i denne artikel givet ØkoTræf2000 og den nationale bæredygtighedsstrategi ord med på vejen.

Hvad er det for værdier, vi ønsker det danske samfund skal bygge på fremover? Hvordan ønsker vi, at vores hverdag og vort liv skal være? Hvordan får vi sunde og giftfrie fødevarer? Hvordan sikrer vi, at vore boliger, vort tøj og de varer vi køber, er uden miljø- og sundhedsskadelige kemikalier? Hvordan sikrer vi, at vore børn og børnebørn kan vokse op i et land uden forurening af grundvand og havmiljø? Hvordan undgår vi, at klimaet ændrer sig og dermed ændrer livsbetingelserne for Jordens befolkning? Og hvordan kan vi hjælpe med til, at de millioner af fattige i verden får en rimelig tilværelse?

Det er vigtige spørgsmål. Spørgsmål som handler om kvaliteten af vore liv og vores fremtid.

Ned på jorden med luftige begreber

Det er også den slags spørgsmål, der er kernen i begreberne “en bæredygtig udvikling” og “Agenda 21”. Det er begreber, som har haft vanskeligt ved at få folkelig gennemslagskraft, fordi de er så luftige. De danner ingen billeder i hovedet på folk. På ØkoTræf2000 skal de luftige begreber trækkes ned på jorden og gøres konkrete.

Begreberne “en bæredygtig udvikling” og “Agenda 21” stammer fra miljøtopmødet i Rio i 1992. Da blev næsten 190 statsledere fra hele verden enige om, at den udvikling, Jorden er inde i med stadig større ulighed mellem Syd og Nord, større og større ressourceforbrug i de rige lande og større og større natur- og miljøødelæggelser, ikke længere er holdbar - eller bæredygtig. Verden må skifte kurs, var de enige om. Vi må udvikle samfund, hvor vi “imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov”. Det er, hvad “en bæredygtig udvikling” betyder. Statslederne vedtog en køreplan for den omstilling, som er nødvendig, hvis vore samfund skal blive bæredygtige. Køreplanen blev kaldt Agenda 21. Agenda betyder dagsorden. En dagsorden for det 21. århundrede.

Siden har masser af danske græsrødder, grønne guider, miljøorganisationer, politikere og embedsmænd kastet sig ud i arbejdet med at omsætte Agenda 21’s smukke målsætninger til handling. Mange kommuner har igangsat lokal Agenda 21-arbejde. Men flertallet af danskerne aner fortsat ikke, hvad begeberne betyder, - eller at de overhovedet eksisterer. Og det er et stort problem. For det handler jo også om deres liv og deres fremtid.

Kun få ved, at Danmark skal udarbejde en National Agenda 21, en handlingsplan for omstilling af Danmark til et bæredygtigt samfund, inden år 2002. Da skal verdens statsledere nemlig mødes igen - 10 år efter Rio - for at aflægge rapport om, hvor langt deres lande er nået med omstillingen til bæredygtige samfund.

Vi skal i gang med omstillingen

Omstillingen til et bæredygtigt samfund er ikke en hygge-beskæftigelse, vi kan give os i kast med, hvis vi ikke kan finde på andet at lave. Omstillingen skal i gang. Ikke blot er vi forpligtet af underskriften i Rio i 1992. De økonomiske og økologiske realiteter - uligheden mellem verdens rige og fattige, klimaændringerne, rovdriften på ressourcerne, forureningen af vand og luft - tvinger os til at ændre kurs. Den livsstil, vi lever i de rige lande, har forlængst overskredet de moralske og økologiske grænser. Vi skal til at udvikle et andet, økologisk bæredygtigt Danmark. Men det er ingen trussel. Det er tværtimod en enestående mulighed for at få helt andre kvaliteter ind i vore liv.

Rejsen begynder nu

“Hvordan kan man begynde rejsen mod det bæredygtige samfund, hvis man ikke ved, hvordan det ser ud”, har én af Danmarks grønne pionérer Poul Markussen, AgendaCenteret, Albertslund sagt.

På ØkoTræf2000 bliver der rig mulighed for at sætte billeder på fremtiden: Det Bæredygtige Danmark. Med temaværksteder, fremtidsværksteder, café-debatter og uformel snak over den økologiske mad og vin er der lagt op til at diskutere, hvordan vi ønsker os, at Danmark og vore liv skal se ud i fremtiden.

Regeringens udspil til den Nationale Agenda 21 vil blive et fremtids-Danmark set med embedsmænds og politikeres øjne. ØkoTræf2000 bliver en mulighed for at almindelige danskere kan være med til at forme fremtidens Danmark. Rejsen mod det bæredygtige Danmark begynder nu.     

På ØkoTræf2000 kan du være med til at male mangfoldige, spændende og attraktive billeder af fremtidens bæredygtige Danmark og være med til at lægge køreplanen for, hvordan vi når derhen.