Lokal Agenda 21 i praksis om initiativer, aktiviteter og resultater

- en radioserie på 8 programmer

Programmerne vil er blevet tilbudt 50 lokalradioer landet. Herudover har de Grønne Guider modtage programmerne på CD – herfra kan de lånes.

Programmerne kan også høres på internettet - klik på titlerne herunder
For at høre programmet skal man hente en lydafspiller på http://www.real.com

Indholdet i de 8 programmer:

1) Agenda 21 som en del af borgernes adfærd i hverdagen

Om: Lokal Agenda 21 som samfundsdagsorden og handling i praksis baggrund, erfaringer og informationer

Medvirkende: Civ. Ing. Dorit Røsler Møller, Miljøministeriets Landsplanafdeling

2) Lokal Agenda 21 og de grønne guider

Om: De Grønne Guiders virke i lokalsamfundet specielt i relation til Agenda 21

Medvirkende: Tina Roikjer, Grøn Guide i Birkerød

3) Lokal Agenda 21 og borgerne

Om: Hvordan man får borgerne med, den kommunale Agenda 21- medarbejders rolle, styring mv - cases/erfaringer fra det virkelige liv.

Medvirkende: Niels Sparvath, projektleder af Agenda 21-arbejdet i Holstebro Kommune

4) Lokal Agenda 21 og kommunerne - grønne indkøb

Om: Grøn indkøbspolitik i kommunale institutioner og projekt "Grøn Butik"; fra idé til handling. To case-stories fra Roskilde og Kolding til inspiration for andre.

Medvirkende: Thomas Sucè, Roskilde kommune og grøn guide Peter Thomassen, Kolding

5) Lokal Agenda 21 og erhvervslivet

Om: På hvilken måde erhvervslivet bidrager til Lokal Agenda 21-målsætningen, hvordan det kommer til udtryk i praksis og hvilken bevidsthed de enkelte erhvervsdrivende har til emnet

Medvirkende: Erhvervspolitisk chef Charlotte Bill, Dansk Handel og Service

6) Lokal Agenda 21 og mobilisering af borgerdeltagelse

Om: Håndbogen "Fra tilskuer til deltager" som værktøj for borgermobiliseringen - formål, indhold og anvendelse i praksis

Medvirkende: Birgitte Hoffmann, DTU

7) Lokal Agenda 21 og miljøaktører - i startfase

Om: Baggrunden for initiativet og planer samt samspillet mellem kommunen og borgerne

Medvirkende: Hanne Christensen, formand for Borgerbestyrelsen, Lejre

8) Lokal Agenda 21 og miljøaktører erfarne

Om: Forslag til National Agenda 21: Dogme 2000 og hvad Albertslund kommune har gjort

Medvirkende: Hjalte Aaaberg, formand for Miljø- og planudvalget, Albertslund kommune

 

Programmerne er lavet af:

Preben Christensen

Ledreborg Allé 1B, 4320 Lejre

Tlf.: 46 48 08 18

e-mail: castel@post12.tele.dk