LandsNet for lokale Agenda 21-grupper

Øko-net arbejder på at få lavet en adresseliste over alle de spirende private- / folkelige Agenda 21-grupper, der arbejder og blomstrer rundt omkring lokalt. Send pr. brev eller e-mail adresse-data og beskrivelser af lokale Agenda 21-grupper, incl. andre lokale miljøgrupper.
Listens udvikling kan følges i Adresse og kontakt databasen på denne hjemmeside.
Til inspiration og som eksempel på, hvordan det lokale Agenda 21-arbejde sker rundt omkring i landet, bringer vi her eksempler fra fire forskellige kommuner.


1. Et Grønt Ry
2. Lokal Agenda 21 - Svinninge kommune
3. Agenda 21 - Valby
4. Agenda 21 - gruppen i HaslevEt Grønt Ry

Sådan hedder den lokale Agenda 21-forening i Ry. Foreningens formål er at virkeliggøre visionen om en bæredygtig udvikling i Ry Kommune. Bl.a. ved at stimulere borgerne i Ry Kommune til at tænke og handle mere miljø- og ressourcebevidst. At støtte eksisterende og nye projekter indenfor lokalt miljøarbejde.
At støtte opbygningen af netværk mellem foreninger og mellem institutioner indenfor kommunen. At indsamle og formidle viden om miljørigtig adfærd. At være projekt- og økonomisk ansvarlig for en lokal Grøn Guide
(Charlotte Valløe, tlf.: 87 88 00 25, e-mail: gg-ry@private.dk) og en grøn butik.


I Ry er kommunens Agenda 21-repræsentant selvskrevet som medlem af bestyrelsen.

Til orientering kan det oplyses, at medlemskab koster 100 kr. for individuelle medlemmer, 50 kr. for pensionister og 300 kr. for virksomheder og foreninger.

Kontaktperson / formand:
Susanne Skårup,
Knudsvej 20,
8680 Ry
Tlf.: 86 89 09 14


Til sidens top

Lokal Agenda 21 - Svinninge Kommune

Følgende hensigtserklæring er grundlaget for det lokale arbejde i Svinninge:
Vi ønsker et samarbejde med kommunalbestyrelsen, men vi er ikke en del af det kommunale system - hverken det administrative eller det politiske. Kommunen kan bruge os, hvis den vil.
Vi vil gerne være det lokale forum for udvikling af Agenda initiativer i offentlige og private sager, i erhvervslivet og i institutionerne. Vi synes, at det lokale Agenda 21-arbejde i videst muligt omfang skal foregå på initiativ fra borgerne og med støtte fra kommunen, således at man appellerer til en så bred og aktiv kreds som muligt.

Kontaktperson / formand:
Jette Stranum,
Ådalen 5,
4520 Svinninge
Tlf.: 59 26 60 18
e-mail: jst@svinninge.dk web-side: www.svp.dk/agenda21


Til sidens top

Agenda 21-Valby

Kort fortalt startede gruppen i marts 1998, og var heldig hurtigt at få en pose penge fra Bydelsrådets Valborg-pulje (5.000 kr.) så vi kunne blive nogle flere og få gang i nogle projekter.
Vi er 44.000 mennesker, der bor tæt med masser af tung trafik og få rekreative områder, så der er meget, der kan gøres bedre fra resterne af den gamle landsbymidte ved Tingstedet i nord til sydenden ved Kalvebod Strand. Der er 63 (!) institutioner i området, der i øvrigt består af ret tæt etagebyggeri med ældre og meget attraktive villakvarterer ind imellem. De sociale problemer ligger i den lidt lettere ende end gennemsnittet i København.
Vi er i øjeblikket ca. 10 mennesker med meget forskellige aldre og baggrund, der har ligeså forskellige interesser i økologi og bæredygtighed. Vi arbejder sammen med det nu 10 år gamle Økologiske Torv, der holder torvedag tirsdag eftermiddag og lørdag på Valby Tingsted, ligesom vi forsøger at starte en lokalgruppe af Grønne Familier i Valby - så fødevarer og forbrug er et af vores arbejdstemaer og dermed også affald og kompostering.
Det andet vigtige tema er trafikken. Indtil nu har vi udarbejdet forslag til forbedring på både Ringstedbanen og den kommende Ringbane, der kommer til at berøre Valby meget. Vi har også projekteret en ny Syd-Vest Banegård ved Sjælør S-station, der ville smidiggøre hele regional og S-banenettet, og som Banestyrelsen faktisk er blevet ret glad for. Derudover har vi arbejdet med cykelsti-ideer i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund.
Vi stiller op med workshops og brochurer, når lejlighed gives, som ved Grund-ejerlaugets jubilæum i foråret, kulturdagene i september og julemarkedet i slutningen af november.
I øvrigt fik Valby en Grøn Guide i foråret '99
(Anders Wiig Nielsen, tlf.: 36 30 30 31, e-mail: guide@mail.tele.dk)
, og vi har kontakter til Københavns Miljø- og Energikontor, ligesom vi er på den kommunale Agenda 21's adresseliste.

Kontaktperson:
Grete Signe Jensen,
Bramslykkevej 11, 2. th.,
2500 Valby
Tlf.: 36 46 14 94Til sidens top


Agenda 21-gruppen i Haslev

I Haslev Kommune er samarbejdet mellem borgere og kommune meget udviklet:
Byrådet afsætter hvert år ca. 50.000 kr. til en Agenda 21-pulje, som den borgervalgte Agenda 21-gruppes bestyrelse administrerer.
Bestyrelsen består af en frivillig, ulønnet og ikke-partipolitisk kreds. Bestyrelsens opgave er at arbejde for at de mål, der blev sat på RIO-konferencen 1992 for lokalt Agenda 21-arbejde, udføres i Haslev.
Desuden har kommunen ansat en medarbejder, der arbejder med Agenda 21 i kommunen og som inspirerer borgerne til at arbejde med Agenda 21. Agenda 21-medarbejderen har udarbejdet Grønt Regnskab for kommunens institutioner og er med til at lave trafik- og miljøhandlingsplaner i kommunen.
Desuden er der i Haslev blevet etableret 'Ernæringsgruppen under Agenda 21 i Haslev'. Gruppen støtter op omkring, at Haslev Kommune er ved at udarbejde en kostpolitik. I forslaget lægges bl.a. op til, at der ved indkøb af råvarer kommunalt skal satses på en vis del økologiske produkter og at varerne er produceret lokalt.
Desuden har man i Haslev opstartet 'Grøntsagskassen' der ugentlig udbringer økologisk frugt og grøntsager til p.t. 74 tilmeldte husstande.


Kontaktperson / formand:
Margereta Clausager,
c/o Haslev Kommune
Frederiksgade 9,
4690 Haslev
Tlf.: 56 31 44 44 eller 56 32 64 70Til sidens top