Tilslutning til DanmarksDeklarationen ved underskrift

Undertegnede organisation tilslutter sig hermed “DanmarksDeklarationen – erklæring om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede” i henhold til “Tilslutning ved underskrift” på side 18 i dokumentet.

 

------------------------------------------------------------------------------------------
Organisationens navn

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse

 

 

--------------------           -------------------------------------------------------------
Dato                               Underskrift(er)

 

 

Tilslutningen sendes til Øko-net, Svendborgvej 9, Ollerup, 5762 Vester Skerninge.
Eller telefax: 62 24 43 23.