Bilag 2

Tilslutning fra Agenda 21-rådet

Agenda 21-rådet er nedsat af Øko-net med det formål at skabe et bredt samarbejde omkring formuleringen af “DanmarksDeklarationen – erklæring om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede”.

Følgende medlemmer af rådet støtter op om deklarationens temaer som væsentlige for en debat om indholdet af en national strategi for bæredygtig udvikling i Danmark.

Det skal pointeres at rådets medlemmer her optræder som privatpersoner, altså uafhængigt af arbejdsmæssig og organisatorisk tilhørsforhold.

Johs. Bertelsen,
forstander, Kristeligt Studenter-Settlement

Barbara Diklev,
Landsforeningen af Landsbysamfund

Lilian Ebbesen,
Grøn Guide i Ikast

Pernille Hagedorn-Rasmussen,
Miljøbevægelsen Noah

Henning Hansen,
Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA

Kaj Hansen,
Grøn Innovation

Poul Henrik Harritz,
præsident, Danmarks Naturfredningsforening

Claus Heinberg,
lektor, Roskilde Universitetscenter, RUC

Peter Hesseldahl,
journalist, forfatter

Birgitte Hoffmann,
forsker, Institut for Bygninger og Energi,
Danmarks Tekniske Universitet, DTU

John Holten-Andersen,
sekretariatschef, Naturrådet

Lis Husmer,
miljøkonsulent, Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA

Ia Brix Jensen,
international medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening

Line Holst Jensen,
Agenda 21-medarbejder, Suså Kommune

Torleif Jonasson,
Rio+8 koordinator, FN-forbundet

Nanna Jordt Jørgensen,
formand, Natur og Ungdom

Niels Johan Juhl-Nielsen,
sektionsleder, Københavns Kommune

Mette Kloppenborg,
Agenda 21-gruppen, Silkeborg

Karsten Lindhardt,
grøn konsulent, Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger, DGI

Jeppe Læssøe,
forsker, Danmarks Miljøundersøgelser, DMU

Povl Markussen,
leder af Agenda Center Albertslund

Jørn Ulrick Moos,
chefkonsulent, Teknologisk Institut, Erhvervsanalyser

Thorkild Dahl Nielsen,
landmand / borgmester i Tinglev kommune /
Amtsrådsmedlem i Sønderjyllands Amt (V)

Lise Drewes Nielsen,
transportforsker, Roskilde Universitetscenter, RUC

John Nordbo,
koordinator af 92-gruppen

Lars Pehrson,
direktør, Merkur – Den Almennyttige Andelskasse

Johannes Poulsen,
formand for Miljø- og Forsyningsudvalget,
Kommunernes Landsforening (B)

Bjarne Rasmussen,
Lokal Agenda 21-koordinator, Storstrøms Amt

Anne Funch Rohmann,
projektleder, Teknologirådet

Lene Raunkjær,
projektleder, Sønderjylland som Økologisk Forsøgsområde

Rachel Santini,
kultursociolog, mag.art. / ernæringsfysiolog,
Dansk Institut for Folkesundhed, DIF

Laue Traberg Smidt,
advokat

Anne Mette de Visser,
cand.agro., Ph.d.-stipendiat,
Institut for
Erhvervsøkonomi og Samfundsvidenskab,
Roskilde Universitetscenter, RUC

Hjalte Aaberg,
formand for Miljø- og Planudvalget i Albertslund Kommune (A)