Bilag 1

Fortegnelse over de 70 organisationer
som opfordres til, ved deres underskrift,
at tilslutte sig deklarationen inden den
overrækkes regering og Folketing i

starten af 2001.

 

92-gruppen,
c/o Mellemfolkeligt Samvirke, Borgergade 14,
1300 København K

Amtsrådsforeningen,
Dampfærgevej 22, Postboks 2593,
2100 København Ø

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
Reventlowsgade 14, 1651 København V

Boligselskabernes Landsforening,
Studiestræde 50, 1554 København V

CARE Danmark,
Nørrebrogade 68B, 2200 København N

Danmarks Aktive Forbrugere,
Rosenørns Allé 41, 1970 Frederiksberg C

Danmarks Jurist- og Økonomforbund,
Gothersgade 133, 1123 København K

Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Dansk Arbejdsgiverforening,
Vester Voldgade 113, 1552 København V

Dansk Byplanlaboratorium,
Nørregade 36, 1., 1165 København K

Dansk Center for Byøkologi,
Jægergårdsvej 97, 8100 Århus C

Dansk Cyklist Forbund,
Rømersgade 7, 1362 København K

Dansk Familielandbrug,
Vester Farimagsgade 6, 3., 1606 København V

Dansk Folkeoplysnings Samråd,
Bredgade 36, 1260 København K

Dansk Handel & Service,
Vester Farimagsgade 19, 1506 København V

Dansk Industri,
H. C. Andersens Boulevard 18,
1787 København V

Dansk Magisterforening,
Peter Bangs Vej 32, 2000 Frederiksberg

Dansk Metal,
Nyropsgade 38, 1790 København V

Dansk Vindmølleforening,
Egensevej 24, Vålse, 4840 Nørre Alslev

Danske Elværkers Forening,
Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger
– DGI,
Vingsted Skovvej 1, Vingsted, 7182 Bredsten

De Danske Landboforeninger,
Axelborg, Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Det Danske Handelskammer,
Børsen, 1217 København K

Det Danske Spejderkorps,
Arsenalvej 10, 1436 København K

Det Økologiske Råd,
Landgreven 7, 4. sal, 1301 København K

DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd,
Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

FDB,
Roskildevej 65, 2620 Albertslund

FN-forbundet,
Midtermolen 3, st. th., 2100 København Ø

Folkehøjskolernes Forening i Danmark,
Nytorv 7, 1450 København K

Forbrugerrådet,
Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K

Foreningen Dansk Byøkologi,
c/o Dansk Center for Byøkologi,
Jægersgårdsgade 97, 8100 Århus C

Foreningen Destination 21,
c/o Turismens Udviklingscenter,
Vester Farimagsgade 3, 1606 København V

Foreningen for biodynamisk Jordbrug,
Birkum Bygade 20, Birkum, 5220 Odense SØ

Forum for Energi og Udvikling,
Blegdamsvej 4 b 1.sal, 2200 København N

Friluftsrådet,
Scandiagade 13, 2450 København SV

Greenpeace,
Bredgade 20, baghuset 4., 1260 København K

Grøn Information,
Nørregade 36, 2. sal, 1165 København K

Grønne Familier,
Landssekretariat, Nørregade 36, 2.tv.,
1165 København K

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark – HK,
H.C. Andersens boulevard 50, 1780 København V

Håndværksrådet,
Amaliegade 31, 1256 København K

Ingeniørforeningen i Danmark – IDA,
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Jordbrugsakademikernes Forbund,
Strandvejen 863, 2930 Klampenborg

Kommunernes Landsforening,
Gyldenløvesgade 11, 1600 København V

Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark,
Applebys Plads 5, 1411 København K

Landbrugsrådet,
Axeltorv 3, 1609 København V

Landsforeningen af Landsbysamfund,
Nørvad 4, Nysum, 9610 Nørager

Landsforeningen for Økosamfund,
Landsbyvænget 10, Herskind, 8464 Galten

Landsforeningen Levende Hav,
Rødspættevej 12, Bønnerup Havn, 8585 Glesborg

Landsforeningen Natur og Ungdom,
Rosenørns Allé 35, 1970 Frederiksberg C

Landsforeningen Praktisk Økologi,
Sekretariatet, Maglevænget 61, 4571 Grevinge

Landsforeningen Økologisk Byggeri,
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Landsforeningen Økologisk Jordbrug,
Økologiens Hus, Frederiksgade 72, 8000 Århus C

Landsorganisationen i Danmark – LO,
Rosenørns Allé 12, 1634 København V

Lejernes Landsorganisation i Danmark,
Reventlowsgade 14, 4., 1651 København V

Max Havelaar Fonden, c/o FKN,
Nørregade 13, kld., 1165 København K

Mellemfolkeligt Samvirke, MS,
Borgergade 14, 1300 København K

Miljøbevægelsen NOAH,
Nørrebrogade 39, 1.tv., 2200 København N

Naturrådet,
Frederiksborggade 15, 1360 København K

Netværk mod overflødige motorveje,
Langebjergvej 260A, 3050 Humlebæk

Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi,
Kammersgårdsvej 16, Postboks 208, Sønder Ydby, 7760 Hurup Thy

Organisationen for Vedvarende Energi
– OVE,
Det Grønne Kontorhus, Danneborgsgade 8 a, 8000 Århus C

Organisationen Mod Gensplejsede Fødevarer,
Tystrupvej 27, 4480 Store Fuglede

Samvirkende Energi- og Miljøkontorer,
Preislers Plads 1, 8800 Viborg

Socialpolitisk Forening,
Lygten 18, 2400 København NV

Specialarbejderforbundet i Danmark – SiD,
Kampmannsgade 4, Postboks 392,
1790 København V

Teknologirådet,
Antonigade 4, 1106 København K

U-landsimporten,
Skindergade 24, 1159 København K

Udviklingscentret for Folkeoplysning og Voksenundervisning,
Tordenskjoldsgade 27, 1055 København K

Vindmølleindustrien,
Vester Voldgade 106, 1552 København V

WWF Verdensnaturfonden,
Ryesgade 3F, 2200 København N