Tilslutning ved underskrift

TILSLUTNING VED UNDERSKRIFT

“Vi – faglige, frivillige og folkelige organisationer i Danmark – fremlægger med vores underskrift af DanmarksDeklarationen en række problemstillinger, værdier og anbefalinger over for regering og Folketing som et oplæg til et samarbejde omkring udarbejdelsen af en national plan for bæredygtig udvikling i Danmark i det 21. århundrede – en National Agenda 21.

Vi støtter op om deklarationens temaer som væ-sentlige for en debat om bæredygtig udvikling i Danmark. En national Agenda 21 må nødvendigvis være helhedspræget, hvilket afspejler sig i bredden af deklarationens temaer. Det betyder dog, at vi hver for sig ikke er lige engagerede i alle dens problemstillinger eller nødvendigvis enige i alle dens udsagn.

Vi forventer imidlertid at regering og Folketing forholder sig til de problemstillinger, værdier og anbefalinger, der sættes til debat i denne deklaration. Som vores del af et samarbejde med den danske regering vil vi selv – inden for egne virkefelter

– påtage os ansvar for at skabe dialog om bæredygtighed og for at integrere principperne herfor i vort arbejde. En sådan indsats vil udbrede debatten om bæredygtig udvikling og styrke bæredygtig adfærd i brede kredse og sammenhænge. Denne indsats vil være et væsentlig supplement til indsatsen fra regering og Folketing og vil styrke arbejdet med en national plan for bæredygtig udvikling i Danmark”.