DANMARKSDEKLARATIONEN
VÆRDIER OG VISIONER
FOR DET 21. ÅRHUNDREDE .....................     4

ANBEFALINGER TIL EN NATIONAL
STRATEGI FOR BÆREDYGTIG
UDVIKLING I DANMARK .........................     8
DANMARKSDEKLARATIONENS
BAGGRUND OG TILBLIVELSE ..................    16

TILSLUTNING VED UNDERSKRIFT ........    18

BILAG 1 .........................................................    19

BILAG 2 .........................................................    22

Deklarationen kan også læses som pdf-fil
eller kan downloades i forskellige formater.